Solwers on saanut päätökseen ruotsalaisen ELE Engineering AB:n yrityskaupan

Solwers Oyj Yhtiötiedote 30.12.2021 klo 11.00

Solwers Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 20.12.2021 laajenevansa sähkö- ja automaatiotekniikan alalle ja ostavansa Ruotsista ELE Engineering AB:n. Yhtiön ruotsalainen tytäryhtiö Solwers Sweden AB allekirjoitti sopimuksen Exectric AB:n (”Myyjä”) kanssa ELE Engineering AB:n koko osakekannan ostamiseksi tiettyjen täytäntöönpanoehtojen täyttyessä.

Yrityskaupan täytäntöönpanoehdot ovat nyt täyttyneet ja osapuolet ovat tänään 30.12.2021 toteuttaneet yrityskaupan. Sovitusta 5,1 miljoonan euron (51 miljoonaa SEK) kiinteästä kauppahinnasta 3,6 miljoonaa euroa (36 miljoonaa SEK) suoritetaan käteisvastikkeella ja 1,5 miljoonaa euroa (15 miljoonaa SEK) Yhtiön uusilla osakkeilla. Kiinteän kauppahinnan lisäksi on sovittu myöhemmin maksettavista ehdollisista lisäkauppahinnoista, jotka määräytyvät ELE Engineering AB:n vuosien 2022 ja 2023 tuloskehityksen perusteella.

Osakeanti suunnataan Myyjälle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Solwers Oyj:n yhtiökokouksen 22.04.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Myyjälle suunnattavien uusien osakkeiden lukumäärä on 178 761 ja merkintähinta 8,127 euroa osakkeelta, joka on kaupankäyntipäivien päätöskurssien keskiarvo ajalta 15.-29.12.2021. Osakeannin jälkeen Solwersin osakkeiden kokonaismäärä nousee 8 621 043 osakkeesta 8 799 804 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta tammikuun 2022 loppuun mennessä ja pantataan Solwers Sweden AB:lle Myyjän tähän yrityskauppaan liittyvien vastuiden vakuudeksi 18 kuukaudeksi.

Solwers Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja, Solwers Oyj, p. +358 500 447744

Hyväksytty neuvonantaja:  

UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358 40 588 6769,
sähköposti:
ville.vaisanen@unitedbankers.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi