Johtava Rakennesuunnittelija


Yritys: Polyplan


Ledande Konstruktör

Vi tror att du är den drivna person som genom en central roll kommer att hjälpa oss i utvecklingen av nya plattformar också i vår koncern. Du erbjuds mycket goda möjligheter att utvecklas och delta i företagets framtid. Du leder och utvecklar vårt konstruktionsteam, planerar och följer upp arbeten. Till uppgifterna hör kontakter med externa parter, beställare och andra projektörer. Vi är en nyfiken och engagerad arbetsplats där vi tror och satsar på våra kunder och medarbetare. Vi har omfattande och utmanande planeringsuppdrag under arbete, bl.a. köpcentrum på 50 000 kvadratmeter. Det finns även möjlighet till att arbeta med internationella projekt via våra koncernbolag. Polyplan ingår idag i Solwers –nätverket. Tillsammans med de övriga bolagen har vi fler än 170 experter tillgängliga för våra kunder. Nu kan du vara med och påverka morgondagen, vårt nätverk är inte färdigbyggt. Vi tror att utvecklingen och förändringen startar från individerna. Kontakta Roland Björkqvist för ytterligare information.

Johtava Rakennesuunnittelija

Uskomme, että olet se aloitekykyinen henkilö, joka tulee toimimaan keskeisessä roolissa kehittäessämme uusia alustoja yhtiössämme ja konsernissamme. Tarjoamme sinulle erinomaisia mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ja osallistua yhtiömme tulevaisuuteen. Vedät ja kehität meidän rakennesuunnitteluryhmäämme, suunnittelet ja johdat töitä. Tehtäviin kuuluu yhteydenpito ulkopuolisiin kumppaneihin, tilaajiin ja muihin suunnittelijoihin. Olemme utelias ja sitoutunut työyhteisö, joka uskoo ja panostaa asiakkaisiin ja työntekijöihin. Meillä on laajoja ja haastavia suunnittelutehtäviä työn alla, muun muassa 50 000 neliön kauppakeskus. Kansainvälisiin projekteihin on mahdollista osallistua konserniyhtiöidemme kautta. Polyplan on osa Solwers -verkostoa. Yhdessä verkostoon kuuluvien yhtiöiden kanssa meillä on yli 170 asiantuntijaa palvelemassa asiakkaitamme. Verkostomme ei ole vielä valmis, tule mukaan vaikuttamaan huomiseen. Uskomme kehityksen ja muutoksen lähtevän yksilöistä.

Lisätietoja antaa Roland Björkqvist
roland.bjorkqvist@polyplan.fi
050 517 8551