Hallitus

Yhtiön hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja konsernin hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja yhtiön juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Solwersin hallituksessa on yhdestä kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Riippumattomuus

Yhtiön hallitus on suorittanut kokouksessaan 15.6.2021 hallituksen jäsenten riippumattomussarvioinnin suhteessa yhtiöön hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti.

Kaikki muut hallituksen jäsenet, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar ja Emma Papakosta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Leif Sebbas.

Leif Sebbas

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Leif Sebbas toimii Finnmap Infra Oy:n sekä PP-Laatta Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut hallituksen jäsenenä yhteensä yli neljässäkymmenessä yhtiössä.

Työkokemus
Aikaisemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Sweco India Pvt. Ltd:ssä (2005–2016), vanhempana neuvonantajana Sweco Finland Oy:ssä (2004–2016), johtotehtävissä Finnmap Consulting Oy:ssä (2012–2014) ja toimitusjohtajana Aaro Kohonen Oy:ssä (2007–2012).

Osakkeet: 266540 kpl*
*Lisättynä Finnmap Engineering Oy:n ja CEB Invest Oy:n välillisellä omistusosuudella osakeomistus ennen Listautumisantia yhteensä 4 042 128 kpl ja omistusosuus (osakkeet) Esitteen päivämääränä 55,5 prosenttia.

Hanna-Maria Heikkinen

5112Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Kauppatieteiden maisterin tutkinto, Turun kauppakorkeakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Hanna-Maria Heikkinen toimii Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on aikaisemmin ollut hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen Helen Oy:ssä (2015–2019) sekä hallituksen puheenjohtaja Suomen IR-yhdistys ry:ssä (hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2016, joista hallituksen puheenjohtajana 2015–2016).

Työkokemus
Heikkinen työskentelee Wärtsilän sijoittajasuhdejohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Cargotec Oyj:n (2016-2021) sekä Valmet Oyj:n sijoittajasuhteista vastaavana johtajana (2013–2016) sekä YIT:n sijoittajasuhdejohtajana (2010–2013). Lisäksi hän on työskennellyt Nordea Marketsissa osakeanalyytikkona (2007–2010).

Osakkeet: 1500 kpl

John Lindahl

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Diplomi-insinöörin tutkinto, Teknillinen korkeakoulu
MBA-tutkinto Jyväskylän yliopisto

Keskeiset luottamustoimet
John Lindahl toimii Fintoil Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Gösta Serlachiuksen taidesäätiössä, Mondi Powerflute Oy:ssä ja Mondi Dynäs Ab:ssa.

Työkokemus
Lindahl on aikaisemmin toiminut Mondi Groupin teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä (2011–2019), Pöyry Oyj:n myynnin ja markkinoinnin johtajana (2000–2011) sekä UPM-Kymmene Oyj:n teknologiajohtajana (1992–2000).

Osakkeet: 6000 kpl**

** Lisättynä Topix Ab:n välillisellä omistusosuudella osakeomistus Esitteen päivämääränä yhteensä 12 000 kpl ja omistusosuus (osakkeet) Esitteen päivämääränä 0,2 prosenttia

Mari Pantsar

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Analyyttisen kemian tohtori, Helsingin yliopisto

Keskeiset luottamustoimet
Mari Pantsar on hallituksen jäsenenä International Institute for Sustainable Developmentissa, Lahden teollisuusseuran säätiössä ja Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiössä ja Kestävä Lahti -säätiössä. Hän on aikaisemmin ollut hallituksen jäsenenä muun muassa Ahlström Capital Cleantech Management Ky:ssä (2010–2019) ja Mediatalo ESA Oy:ssä (2014–2016). Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä sekä hallituksen jäsenenä lukuisissa cleantech-yrityksissä.

Työkokemus
Pantsar on toiminut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kestävyysratkaisujen johtajana vuodesta 2014. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen hallituksen Cleantech-ohjelman strategisena johtajana (2012–2013), Suomen Cleantech-klusterin ohjelmajohtajana (2007–2012) ja UPM-Kymmene Oyj:n ympäristöpäällikkönä (2000–2007).

Osakkeet: 0 kpl

Emma Papakosta

Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Ammattikorkeakoulututkinto, Tukholman kauppakoulu

Keskeiset luottamustoimet
Emma Papakosta toimii Wirba Ab:n hallituksen jäsenenä.

Työkokemus
Emma Papakosta on toiminut vuodesta 2016 NCC Groupin ostojärjestelmäpäällikkönä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Papakosta on työskennellyt NCC Groupissa erilaisissa projektikehittämiseen ja hankintaan liittyvissä tehtävissä (2014–2016). Lisäksi hän on toiminut myynti- ja projektipäällikkönä Myyntivirta Printcenter Ab:ssa (2011–2013).

Osakkeet: 4180 kpl hallintarekisteröityjä osakkeita