Hyväksytty neuvonantaja

Solwersin hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Securities Oy. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

 

UB Securities Oy

Suomi: +358 9 25 380 225
Ruotsi: +358 40 516 1400