Riskienhallinta

Yhtiö tekee säännöllistä ja järjestelmällistä arviointia riskien tunnistamiseksi useilla osa-alueilla. Hallitus arvioi näitä riskejä jatkuvasti. Valvontatoiminnan suunnittelu on erityisen tärkeää yhtiön toiminnassa riskien ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi. Sisäisen valvonnan tavoitteena on luoda edellytykset toiminnalle, jonka vaatimukset ja tavoitteet on määritelty selkeästi.

 Riskienhallinnan tavoitteena on suojata yhtiön omaisuutta sekä osakkeenomistajien sijoituksia.

 Solwersin sisäinen valvonta noudattaa vakiintunutta toimintamallia, joka koostuu seuraavista osa-alueista: yhteiset arvot, yrityskulttuuri, säännöt ja käytännöt, viestintä ja seuranta sekä tapa, jolla liiketoiminta on organisoitu.

 Solwersin riskejä on kuvattu 3.6.2021 julkaistussa yhtiöesitteessä.