Yhtiöjärjestys

 

 

YHTIÖJÄRJESTYS

 

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Solwers Oyj ja kotipaikka Kauniainen. Toiminimi on ruotsiksi Solwers Abp, englanniksi Solwers Plc ja saksaksi Solwers AG.

 

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on suunnittelu-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tarjoaminen sekä konsernipalvelujen ja -tukifunktioiden tuottaminen. Yhtiö voi harjoittaa koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa ja arvopaperikauppaa sekä omistaa, vuokrata ja hallita kiinteistöjä ja tehdä niillä kauppaa.

 

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

4 § Toiminimen kirjoitus ja yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

 

5 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

6 § Yhtiön tilikausi

Tilikausi päättyy vuosittain joulukuun 31. päivänä.

 

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

8 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen

(10) päivää ennen kokousta.

 

Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla.

 

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Kokouksessa on: 

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
  2. tilintarkastuskertomus;

 päätettävä

  1. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;

 valittava

  1. hallituksen jäsenet
  2. tilintarkastaja

 käsiteltävä

  1. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

 

 11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.