Avainluvut

 

Konsolidoidut luvut
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu
2020 2019
Liikevaihto 32 649 25 802
Liikevaihto per henkilö 110 102
EBITDA 4 970 2 446
EBITA 4 427 2 083
EBIT 3 539 1 478
Nettotulos 2 675 1 013
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR 7,98 3,03
Omavaraisuusaste-% 44,7 % 41,6 %
Taseen loppusumma 40 017 27 862
Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin 297 253
Henkilöstön kokonaismäärä vuoden lopussa 371 257

Laskentakaavat

Liikevaihto per henkilö
Liikevaihto / henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin

Käyttökate (EBITDA)
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liiketulos ilman arvonalennuksia (EBITA)
Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset

Liiketulos (EBIT)
Liiketulos

Nettotulos
Tilikauden voitto/tappio

Osakekohtainen tulos (EPS)
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden nettotuloksesta / keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden aikana

Omavaraisuusaste
Oikaistu oma pääoma/ Taseen loppusumma

Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin
Solwersin palveluksessa olevien työntekijöiden keskimäärä vuoden aikana laskettuna jakamalla vuoden jokaisen kuukauden lopun työntekijämäärän summa 12:lla

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden lopussa
Solwersin palveluksessa olevat työntekijät vuoden lopussa