Tulevaisuuden näkymät

Muun muassa koronapandemia ja sen mahdolliset seuraukset ovat tehneet markkinakehityksen ennustamisen entistä epävarmemmaksi. Koronapandemian jatkuminen voi vaikuttaa Solwersin liiketoimintaan haitallisesti.

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Investointien määrä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla vaikuttaa koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.

Solwers-yhtiöiden tilauskanta on tällä hetkellä keskimäärin hyvällä tasolla. Muutama suurempi projekti on kuitenkin päättymässä, ja näiden projektien korvaaminen uusilla saattaa kestää ja vaikuttaa tulokseen tilapäisesti.

Mikäli koronapandemia saadaan taltutettua, Yhtiön johdon näkemyksen mukaan sen näkymät vuodelle 2021 ovat hyvät, sillä infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on tällä hetkellä vahvaa ja  kaivosteollisuuden suurinvestoinnit Pohjois-Ruotsissa lisäävät paikallista kysyntää teollisuus- ja infrasuunnittelussa. Myös kaupungistuminen, korjausvelan määrä, vastuullisuus ja digitalisaatio tukevat yhtiöiden palveluiden kysyntää. Yksityisellä sektorilla kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla. Listautumisesta aiheutuvat kertaluontoiset kustannukset rasittavat jonkin verran vuoden 2021 tulosta.

Konsernin laajentamista aiotaan jatkaa yritysostoin myös vuonna 2021.