Strategia

 

Solwersin visiona on olla asiakkailleen ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan.

Solwersin kasvustrategia perustuu
• yritysostoihin
• orgaaniseen kasvuun
• konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Yhtiön tavoitteena on tasapainottaa tulonlähteitään niin, että liikevaihdosta noin 50 prosenttia tulisi julkisista ja infrastruktuurihankkeista ja loppuosa muista palveluista.

Strategiset yritysostot

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua potentiaalisten yritysostokohteiden kanssa arkkitehti-, suunnittelu-, projektinjohto- ja digitaalisten palvelujen alalla. Jokainen yritysosto tarjoaa meille strategisesti uutta osaamista, laajentaa tarjoamaamme, kasvattaa asiakaskuntaamme ja avaa uusia asiakkuuksia.

Yritysostokohteidemme toimivat pääsääntöisesti alhaisen suhdanneherkkyyden aloilla. Ostetut yhtiöt ovat tunnettuja ja hyvämaineisia toimijoita, joilla on vahvaa oman alansa erikoisosaamista. Yhtiöt ovat kannattavia ja niiden EBIT-marginaali on pääsääntöisesti yli 10 prosenttia.

 Tuki orgaaniselle kasvulle

Orgaanisen kasvun osalta kaupungistuminen megatrendinä lisää infrastruktuurin maanpäällistä ja maanalaista rakentamista. Vastuullisuuden korostuminen toiminnassamme, uudet kiertotaloushankkeet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset tukevat liiketoimintamme kasvua. Lisäksi yhteiskunnan korjausvelka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden toteuttamiseen kustannustehokkuuteen perustuva strategiamme ja liiketoimintamallimme soveltuvat hyvin.

Olemme sitoutunut omistaja ja haluamme mahdollistaa yhtiöidemme kehittymisen oman alansa johtaviksi asiantuntijoiksi. Tukemalla yhtiöidemme toiminnan kehittämistä tarjoamme myös pohjan jatkuvalle orgaaniselle kasvulle.

Tavoitteenamme on kehittää ja ylläpitää erilaisia kulttuureja, jotka saavat työntekijämme viihtymään työssään, edistävät innovointia ja luovuutta sekä antavat henkilöstön oppia ja kehittää taitojaan oman alansa osaajien kanssa hallittavan kokoisissa työyhteisöissä. Kehitämme osaamista muun muassa yhteisten digitaalisten palvelujen ja kiertotaloushankkeiden kautta. Konsernin yhteiset taloushallintopalvelut ja järjestelmät mahdollistavat Solwers-yhtiöiden keskittymisen ydinosaamiseensa ja asiakastyöhön.

 Osaava henkilöstö laadukkaan toiminnan perustana

Henkilöstömme on strateginen voimavaramme. Pyrkimyksenämme on työllistää ammattitaitoisia ja intohimoisia asiantuntijoita ja antaa heidän keskittyä siihen, minkä he osaavat parhaiten. Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää yrityskulttuuria, joka houkuttelee erilaisia osaajia alalle ja motivoi ja innostaa heitä. Työntekijämme viihtyvät työssään ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittää omaa erikoisosaamistaan hallittavan kokoisissa työyhteisöissä. Taustalla oleva konsernirakenteemme tarjoaa myös polun urakehitykselle.

 Solwersin liiketoimintamalli
Toimintamallissamme yhtiömme jatkavat toimintaansa konsernissamme omalla nimellään identiteettinsä säilyttäen. Integraatiokustannukset säilyvät alhaisina, sillä emme integroi yhtiöiden liiketoimintaprosesseja Solwersiin täysimääräisesti, vaan ainoastaan tarpeelliseksi katsottavassa määrin taloushallinnon ja ICT-järjestelmien osalta.

Tarjoamme yhtiöillemme tukipalveluja ja synergiaetuja sekä samanaikaisesti mahdollisuuden toimia varsin itsenäisesti, ketterästi ja tehokkaasti omassa hallittavan kokoisessa yksikössään. Yhtiöillämme säilyy vapaus tehdä päätöksiä ja toimia lähellä asiakkaitaan. Toisaalta yhtiömme ovat vastuussa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.