Sabelström Arkitektkontor går samman med Lukkaroinen Arkkitehdit

PRESSMEDDELANDE 23.3.2022 kl 15.30

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, som ingår i Solwers-gruppen, har i dag förvärvat hela aktiekapitalet i Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy. Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor i Åbo sysselsätter för närvarande åtta personer, varav fem är arkitekter, en inredningsarkitekt och två byggnadsarkitekter.

”Förvärvet är en del av vår tillväxtstrategi och vi ser det som en betydande förstärkning av vår position, särskilt i sydvästra Finland. Tillsammans kan vi betjäna våra kunder i krävande projekt med nästan 90 erfarna designers”, säger Mikko Lukkaroinen, verkställande direktör för Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor är en arkitektbyrå som grundades 2003 och har stor erfarenhet av arkitektur och inredning. Byråns kärnkompetens är projektering av nya byggnader, renoveringar och ombyggnader samt planering av offentlig och privat inredning. Designen fokuserar på harmoniska, tidlösa och miljövänliga lösningar. Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor har bland annat varit involverat i renoverings- och inredningsprojekten av Senatens ämbetshus i Åbo och på Åland, i ombyggnadsprojekten av fastigheter som ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, ansvarat för totalrenoveringen av Sampo-huset som fungerar som ämbetshus för Åbo stad, inredningen av universitetets huvudbyggnad, renoveringen av de skyddade trähusen i Åbo centrum och många andra privata och offentliga aktörers renoveringsprojekt.

”Det känns fint att bli en del av Lukkaroinens omfattande designteam. Detta öppnar mycket intressanta möjligheter för vårt desingteam att delta i större nybyggnads- och renoveringsprojekt som den starka tillväxten och utvecklingen i sydvästra Finland för med sig", säger Pia Sabelström, verkställande direktör för Sabelström Arkitektkontor.

Lukkaroinen Arkkitehdit är en planeringsbyrå för kreativa människor och idéer. Företagets verksamhet har byggt på kundorientering och värdeskapande för kunden under hela företagets historia. Lukkaroinen Arkkitehdit är en ansvarsfull partner i både stora och små projekt som skapar en vacker och hållbar livsmiljö av hög kvalitet för nuvarande och framtida generationer.

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ingår i Solwers-företagen. Solwers är en tillväxtorienterad grupp av expertföretag som skapar unika och hållbara livsmiljöer. Solwers fungerar som en grogrund för dotterbolagen, stödjer deras tillväxt och utmanar traditionell praxis för byggda miljöer inom konsulteringsbranschen. Solwers erbjuder ett stort utbud av design- och projekthanteringstjänster genom sina 22 bolag och sysselsätter cirka 570 experter.

Mer information:

Mikko Lukkaroinen, verkställande direktör, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, tfn +358 50 556 3277

Pia Sabelström, verkställande direktör, Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy, tfn +358 40 596 7655

Scroll to Top