Skapa värde/Engineering value

Solwers är en kraftigt växande koncern som består av tekniska konsultföretag och arkitekter. Vi erbjuder en unik kombination av kompetens inom byggkonsultering och digitala lösningar.

Delivering change

Vi vill inte nöja oss med det konventionella, utan vi söker ständigt efter nya sätt att erbjuda våra kunder bästa möjliga lösningar och processer i deras projekt.
Vår framtidsvision är att digitala lösningar kommer att förändra sätter på vilket konsultation inom byggbranschen görs. Vi utvecklar en ny plattform genom vilken informationsflödet når konsulterna smidigare och då blir projekteringen effektivare.

Nyckeltal

27,8M€

Vår Pro Forma* omsättning för år 2019 uppgick till 27,8 miljoner euro.

Vårt Pro Forma* nettoresultat för 2019 var 5,7 % av omsättningen.

5,7%

* Pro Forma-siffrorna presenteras under antagandet att alla företag som förvärvats under räkenskapsåret skulle ha konsoliderats från början av räkenskapsåret. 

Jag tror på Solwers framtid. Nu kan du vara med om vår tillväxt, och vara med om en unik kombination av konsultering och digitalisering av branchen

Leif Sebbas, Solwers OYJ