Skapa värde/Engineering value

Solwers är en kraftigt växande koncern som består av tekniska konsultföretag och arkitekter. Vi erbjuder en unik kombination av kompetens inom byggkonsultering och digitala lösningar.

Delivering change

Vi vill inte nöja oss med det konventionella, utan vi söker ständigt efter nya sätt att erbjuda våra kunder bästa möjliga lösningar och processer i deras projekt.
Vår framtidsvision är att digitala lösningar kommer att förändra sätter på vilket konsultation inom byggbranschen görs. Vi utvecklar en ny plattform genom vilken informationsflödet når konsulterna smidigare och då blir projekteringen effektivare.

Nyckeltal

25M€

Inom två år har vi vuxit till en betydande aktör inom teknisk konsultation och arkitektur. Vår omsättning under 2018 var över 25 miljoner euro. Vårt serviceutbud täcker de viktigaste konsulteringsområdena inom bygg och vi är involverade i många framstående projekt.

Målet är att fortsätta vår lönsamma tillväxt. Målet nås genom lönsam tillväxt i koncernföretagen och genom företagsförvärv. Vi förutspår att vår omsättning kommer att uppgå till över 60 miljoner euro år 2022.

60M€

7,9%

Vi växer innte på bekostnad av lönsamhet. Vårt nettoresultat för 2018 var 7,9 % av omsättningen.
Vår affärsverksamhet drar nu och i framtiden nytta av den megatrend som urbaniseringen utgör. Ju mer städer växer, desto större är behovet av design av deras infrastruktur. Den designen är mindre beroende av svängningar i ekonomin än design i medeltal är.

Jag tror på Solwers framtid. Nu kan du vara med om vår tillväxt, och vara med om en unik kombination av konsultering och digitalisering av branchen

Leif Sebbas, Solwers OYJ