Karriärhistoria

Månadens medarbetare:
Theodora Neromylioti, Stockholm

Hon är ursprungligen från Agios Stefanos, en förort till Aten i Grekland. Men för några år sedan bestämde sig Theodora Neromylioti för att flytta från sitt hemland och skapa sig en annan framtid. Det ekonomiska läget i Grekland var kritiskt och hon upplevde att hennes utvecklingsmöjilgheter i konsultbranschen var väldigt begränsade. Idag är vi stolta över att Theodora valde just Licab som sin arbetsplats. Här jobbar hon som miljökonsult på vårt Stockholmskontor, bland annat med Trafikverkets projekt för Riksväg 55.

– Där projekterar jag bland annat avvattningen av vägen. Men Licab är ett relativt litet företag som ger mig chansen att göra många olika uppgifter. Det gillar jag, säger Theodora Neromylioti, som speciellt gillar projekt där hon får vara mycket ute i fält.

I Grekland rådde en annan kultur i konsultbranschen som hon upplevde som väldigt hierarkisk.

– Som junior konsult var det svårt att få inflytande och göra sin röst hörd. Det var tråkigt. I Sverige läste jag in en masterexamen på KTH och jobbade ett kort tag på WSP innan jag hittade till Licab. Här är en helt annan inställning, ledningen vill att du ska lära dig och utvecklas. Jag trivs med mina kollegor och jag har en väldigt positiv chef!

Även om kulturerna skiljer sig åt i konsultbranschen så finns det stora likheter mellan Sverige och Grekland vad gäller arbetssätt, processer och regelverk, eftersom båda länderna tillhör EU.

– Just nu arbetar jag med en viltpassage och det var något jag fick göra även i norra Grekland. Där var det björnar och vargar som skulle passera, och här i mellansverige är det älg och rådjur!