Finnmap Infra

SpecialiteterVägprojekteringGatuprojekteringJärnvägsprojekteringGeoteknisk projektering

Pontek

Projektering av bro-, industri, affärs och offentliga byggnaderRenovering och Sanering av byggnader, projekteringUtomstående granskning av krävande konstruktioner

Kalliotekniikka

Mätning, ekonomisk styrning och riskanalyser vid sprängningarSprängkonsultation

Polyplan

ProjektledningArkitekturStadsplaneringRenoveringProjektering av nybyggnationInredningByggkonstruktion