Taitotekniikka

  • Digitalisering av byggplatser
  • Kameraövervakning och digitaliska bild- och videoöverföringslösningar
  • ITC och säkerhetskonsultering
Färdigheter

Upplagt på

maj 14, 2021