Finnmap Infra

SpecialiteterVägprojekteringGatuprojekteringJärnvägsprojekteringGeoteknisk projektering

Pontek

Projektering av bro-, industri, affärs och offentliga byggnaderRenovering och Sanering av byggnader, projekteringUtomstående granskning av krävande konstruktioner

Rockplan

Vi projekterar allt inom berg och under mark, dvs, tunnel, parkeringsgrottor, vattenrening, slutförvar för använt kärnbränsle

GeoUnion

GrundundersökningarGeoteknisk projekteringGeologiska undersökningar & projekteringMät- och Laserskanningstjänster