Verksamhet

Solwers-företagen är specialiserade på att erbjuda lösningar inom arkitektur, teknisk konsultation, miljöövervakning, projektledning, cirkulär ekonomi samt digitala lösningar. Kunderna är offentliga organisationer och privata företag i Finland och Sverige.

Solwers vanliga uppdrag inom den offentliga och privata sektorn inkluderar mångsidiga planerings- och projektledningstjänster för den byggda miljön. Inom byggbranschen erbjuder Solwers både offentliga och privata kunder planeringstjänster inom arkitektur, struktur och husteknik.

Digitala tjänster som erbjuds omfattar bland annat vibrations- och riskanalystjänster, tillhandahållande av digitala plattformar till tredje part, IoT-lösningar och tjänster för ekonomiförvaltning. Lösningarna är allmänt skalbara enligt kundens behov. Ett exempel på en digital tjänst är fjärrövervakningssystemet EMO (Environment Monitoring System), där all data är öppet tillgänglig online för parterna i projektet.

Den cirkulära ekonomin är en växande trend och grunden för framtidens ekonomi och samhälle. Solwers nya koncept för cirkulär ekonomi-kvarter förvandlar gamla förortskvarter till moderna och hållbara kontorslokaler och bostäder utan att demolera dem.

Företag

Accado

Accado

 • Projektstyrning och ekonomisk rapportering
aDT

aDT

 • Projektledning
 • Arkitektur
 • Stadsplanering
 • Projektutveckling
 • Byggnadsvård – ändrings-
 • Renoverings- och
 • Restaureringsprojektering
 • Projektering av nybyggnation
 • Inredning
Contria

Contria

 • Projektering, nybyggnader och saneringar
 • Byggnadsfysik
 • BIM modeller
Dreem

Dreem

 • Projektledning
 • Arkitektur
 • Stadsplanering
 • Projektutveckling
 • Byggnadsvård – ändrings- renoverings- och restaureringsprojektering
 • Projektering av nybyggnation
 • Inredning
Enerwex

Enerwex

 • Projektering
 • Kalkyler
 • Passivhus
 • CE-märkning
Falk Construction Management

Falk Construction Management

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning
 • Installationssamordning
 • Kontrollansvarig enl. PBL
Finnmap Infra

Finnmap Infra

 • Specialiteter
 • Vägprojektering
 • Gatuprojektering
 • Järnvägsprojektering
 • Geoteknisk projektering
GeoUnion

GeoUnion

 • Grundundersökningar
 • Geoteknisk projektering
 • Geologiska undersökningar & projektering
 • Mät- och Laserskanningstjänster
Inmeco

Inmeco

 • HVAC
 • Projektledning
 • Övervakningstjänster
Insinööritoimisto W. Zenner

Insinööritoimisto W. Zenner

 • VVS-projektering
 • Akustisk planering
 • Rörpostsystem projektering
 • VVS projektering, akustiska omgivningsmätningar och akustiklaboratorium
Kalliotekniikka

Kalliotekniikka

 • Mätning, ekonomisk styrning och riskanalyser vid sprängningar
 • Sprängkonsultation
KAM

KAM

 • Projektstyrning och ekonomisk rapportering
Licab

Licab

 • Projektledning
 • Projektering, teknik, infra,miljö & energi
 • Mark- och fastighetsjuridik
 • Arbetsmiljö och kvalitet
 • Verksamhetsutveckling
Lukkaroinen Architects

Lukkaroinen Architects

• Projektledning
• Arkitektur
• BIM-koordinering
• Inredning
• Markanvändningsplanering

LVI-insinööritoimisto Meskanen

LVI-insinööritoimisto Meskanen

 • HVAC and energy solutions
Polyplan

Polyplan

 • Projektledning
 • Arkitektur
 • Stadsplanering
 • Renovering
 • Projektering av nybyggnation
 • Inredning
 • Byggkonstruktion
Pontek

Pontek

 • Projektering av bro-, industri, affärs och offentliga byggnader
 • Renovering och Sanering av byggnader, projektering
 • Utomstående granskning av krävande konstruktioner
Rockplan

Rockplan

 • Vi projekterar allt inom berg och under mark, dvs, tunnel, parkeringsgrottor, vattenrening, slutförvar för använt kärnbränsle
Taitotekniikka

Taitotekniikka

 • Digitalisering av byggplatser
 • Kameraövervakning och digitaliska bild- och videoöverföringslösningar
 • ITC och säkerhetskonsultering