Solwers

on kasvuhakuinen asiantuntijayritysten muodostama konserni, joka suunnittelee yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä.

 We are

Solwersin nimi tulee englanninkielen verbistä solve – ratkaista. Solwersin asiantuntijat ratkaisevat työssään asiakkaiden ongelmia ja löytävät ratkaisuja. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa toimintamallillaan rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä. Solwers yhdistää yhtiöidensä tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solwersin missiona on luoda yksilöllisiä ja oivaltavia ratkaisuja elinympäristöihin. Solwers pyrkii kehittämään ja luomaan asiakkailleen parhaita ratkaisuja oppimalla erilaisista näkemyksistä, menetelmistä ja asiantuntemuksesta sekä kunnioittamalla niitä. Solwersin visiona on olla asiakkaille ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Monipuolinen konserniosaaminen mahdollistaa innovatiiviset ja laaja-alaiset ratkaisut asiakkaille.

Solwersin strategia perustuu yritysostoihin ja orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. 

Solwers arvostaa yhtiöiden erilaisia yrityskulttuureja, jotka saavat työntekijät viihtymään työssään, edistävät innovointia ja luovuutta sekä antavat henkilöstön oppia ja kehittää taitojaan oman alansa osaajien kanssa pienissä työyhteisöissä. Taustalla oleva konsernirakenne tarjoaa myös polun urakehitykselle. 

Solwers numeroina

400+

Työntekijää

2

Maata

19

Operatiivista yhtiötä

32,6

liikevaihto (MEUR, tilikausi 2020)

13,6%

EBITA (tilikausi 2020)

Strategia

Solwersin strategia perustuu yritysostoihin ja orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on luontainen osa liiketoimintaamme.

Olemme sitoutuneet osaltamme edistämään liiketoimintaamme lähellä olevia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Yhtiömme on liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen. 

Tavoitteenamme on olla luomassa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa turvallisia ja kestäviä kaupunkeja, asuinyhdyskuntia ja infrastruktuuria, joissa huomioidaan ympäristönäkökulmat sekä kiertotalouden mahdollisuudet

Visiomme

Paras kumppani uusien elinympäristöjen luovaan ja kestävään suunnitteluun

Missiomme

Luomme yksilöllisiä ja oivaltavia ratkaisuja elinympäristöihin 
tähtäämme korkealle ja haastamme normit

Työssämme meitä ohjaavat
yhteiset arvot:

Intohimo

Jatkuva kehittäminen vaatii intohimoa ja vahvaa sitoutumista. Tekemisen palo vie meitä eteenpäin.

Avoimuus

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. Olemme aina uteliaita ja avoimia uusille ideoille.

Monimuotoisuus

Vahvuutenamme on olla moniääninen. Yhdessä olemme enemmän.